Selecteer een pagina
Door de coronacrisis kunnen veel vrijetijdsactiviteiten niet doorgaan. Dat maakt de weg echter vrij voor andere activiteiten: zo werd er in 2020 ontzettend veel gevist! Het ‘Anglerverband Niedersachsen’ nam vorig jaar liefst 25 procent meer visexamens af dan een jaar eerder.
Een visakte is in de Duitse deelstaat Niedersachsen weliswaar niet verplicht, maar wie onbeperkt in alle wateren wil vissen, moet wel een visexamen afleggen. Hoe dat examen eruitziet en waarom vissen zo populair is, zie je in deze bijdrage van onze televisieserie ‘Zonder Grenzen’.
* Deze video is opgenomen voor de verscherping van de coronamaatregelen.