Selecteer een pagina

In juli 2018 ging het Nederlands-Duitse onderzoeksproject ‘Joods leven in het grensgebied’ van start. Onlangs publiceerde de Ostfriesische Landschaft Aurich het gelijknamige boek over het project. In het boek worden de Joodse gemeenschappen in Winschoten, Groningen, Bourtange, Weener, Jemgum en Bunde voor het voetlicht gebracht. Het project is een samenwerking tussen de Landkreis Leer en de Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen.

Het onderzoek richt zich op de onderlinge relaties tussen de Joodse gemeenschappen in het Duitse en het Nederlandse deel van de grensstreek. Er is daarbij veel aandacht voor bedrijfs- en familiegeschiedenissen. Zo komen de firma A.J. Polak, die in Groningen en Weener actief was, en de firma G. Watermann, uit Bunde en Bad Nieuweschans, aan de orde. Ten slotte wordt ingegaan op de geschiedenis van de Ostfriesische Konservenfabrik in Bunde en de confectiefabriek van J.E. van Hasselt in Groningen.

Aan de hand van zes fictieve levensverhalen schetst het boek een beeld van het Joodse leven in de grensstreek. Onder meer de thema’s ‘migratie’ en ‘Joodse emancipatiegeschiedenis’ komen aan bod. Daarnaast bevat het boek meer dan dertig historische illustraties en een omvangrijke bron- en literatuurlijst. De publicatie wordt nog in het Nederlands vertaald.

Het 160 pagina’s tellende boek ‘Jüdisches Leben im grenznahen Raum. Die Wechselbeziehungen zwischen den jüdischen Gemeinden im Rheiderland und Groningerland’ kun je per e-mail bestellen via tagung@lkleer.de. Het boek is gratis, maar er worden mogelijk wel verzendkosten in rekening gebracht.

Om jezelf een indruk te kunnen vormen van het boek, kun je hier het voorwoord en de inleiding downloaden.

Het project ‘Joods leven in het grensgebied’ wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het Niedersächsischen Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionalentwicklung en de provincie Groningen.