Selecteer een pagina

In Duitsland en Nederland golden in de diverse periodes van de coronacrisis vaak andere maatregelen. Bij bewoners en organisaties in de grensstreek leidde dat nogal eens tot verwarring. Tijdens vijf digitale bijeenkomsten wisselen ze nu ervaringen uit.

Waar je in het ene land ‘s avonds niet buiten mocht zijn, mocht dat in het andere land wel. In het ene land was een mondkapje in de supermarkt verplicht, in het andere land (nog) niet. De Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen is nu samen met de Universität Vechta en de Jade Hochschule een project gestart om de effecten van de coronacrisis op het dagelijks leven in de Eems Dollard Regio te onderzoeken. Tijdens vijf digitale bijeenkomsten kunnen burgers hun stem laten horen over de coronamaatregelen en de communicatie over coronamaatregelen aan beide zijdes van de grens. Ze kunnen vertellen wat in hun ogen goed werkte en wat juist niet.

Tijdens elk van de vijf digitale gratis toegankelijke bijeenkomsten komt een ander onderwerp aan de orde. De nadruk ligt telkens op de grensoverschrijdende samenwerking tussen Duitsland en Nederland.

Wil je graag meepraten? Geef je dan hier op.

Hieronder vind je een overzicht van de onderwerpen en de data van de bijeenkomsten:
20 april, 16.00 uur: thema ‘onderwijs’
4 mei, 16.00 uur: thema ‘sociaal leven’
11 mei, 16.00 uur: thema ‘gezondheid’
25 mei, 16.00 uur: thema ‘werk’
9 juni, 16.00 uur: thema ‘lokale economie’

Mocht het organiseren van een evenement met gasten in de zomer weer mogelijk zijn, dan worden de resultaten van het project op 25 juni in een ‘real-live-bijeenkomst’ gepresenteerd. Waarschijnlijk zal dat in het Duitse Papenburg zijn.

Het project is mede mogelijk door ondersteuning vanuit het INTERREG-project ‘Net(z)werk+’ van de Eems Dollard Regio (EDR). Het project wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland ondersteund met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en het Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung