Selecteer een pagina

Nederland krijgt er nog een hele kluif aan om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het bureau onderzocht ook hoe Nederland kan leren van landen als Duitsland en België.

De Europese Unie besloot in april van dit jaar dat alle EU-landen rond 2050 klimaatneutraal moeten zijn. Volgens de zogenoemde ‘Green Deal’ moet tussentijds, in 2030, de hoeveelheid emissies al met 55 procent zijn teruggedrongen.

Nederlandse emissiereductie beperkt
Het PBL beschrijft in het onderzoek het klimaat- en energiebeleid in België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Het bureau laat zien dat de Nederlandse emissiereductie in de periode 1990-2019 relatief beperkt bleef in vergelijking met die landen. In het Verenigd Koninkrijk was de emissiereductie in die periode bijvoorbeeld drie keer zo groot als in Nederland; in Duitsland, Denemarken en Zweden gaat het om het dubbele of meer. Volgens het PBL is de uitdaging om in 2050 ‘nul-emissies’ te realiseren groot voor Nederland.

Weinig ambitie
Volgens het planbureau is het uitvoeren van klimaatbeleid nooit makkelijk, maar de andere onderzochte landen blijken op veel vlakken een stuk ambitieuzer dan Nederland. Die landen hebben bovendien bewezen dat met een stevig en stabiel klimaatbeleid grote reducties van de hoeveelheden emissies mogelijk zijn. Zo namen Denemarken en het Verenigd Koninkrijk bijna volledig afscheid van kolencentrales en zorgden zij voor een schonere elektriciteitsvoorziening.

Zweden en Denemarken zijn een voorbeeld voor hoe bestaande gebouwen voor de warmtevoorziening op een duurzame manier kunnen worden omgebouwd. In die landen wordt relatief veel gebruik gemaakt van biomassa, restwarmte en afval als energiebronnen voor warmtenetten.

Het PBL-onderzoek ‘Ervaringen met energie- en klimaatbeleid in omringende landen: Wat kunnen we ervan leren?’ kun je hier downloaden.