Selecteer een pagina

De universiteit van Oldenburg zal in de toekomst met haar reeds lang bestaande strategische partner, de Rijksuniversiteit Groningen (Nederland), niet langer alleen vanuit de thuiscampussen van beide universiteiten samenwerken, maar binnenkort ook op een extra locatie die precies halverwege beide steden ligt: Papenburg. Doel hiervan is de kennisoverdracht binnen de regio en de samenwerking met lokale partners rondom de nieuwe campus. Het Nedersaksische Ministerie van Wetenschap financiert de ontwikkeling en realisatie van een dit geplande concept middels een bijdrage van 300.000 euro uit het Nedersaksische Advance-programma van de Volkswagen-stichting.

De randvoorwaarden werden reeds vorig najaar besproken tijdens een bijeenkomst op het kantoor van de Eems Dollard Regio (EDR) in Bad Nieuweschans (wij hebben hier destijds over bericht). Nu bevestigt de Nedersaksische minister van Wetenschap Björn Thümler over de toegekende financiering en stelt: “hiermee bevorderen wij de oprichting van regionaal verbonden innovatiesystemen om zo de resultaten van de wetenschap sneller in de praktijk te kunnen brengen en op deze manier de werkgelegenheid en de welvaart in de regio veilig te stellen. Ik ben ervan overtuigd dat de geplande werkzaamheden zullen uitgroeien tot een uitstekend voorbeeld van geslaagde grensoverschrijdende samenwerking op tal van thematische gebieden, gesteund door twee sterke universiteiten en zeer gemotiveerde lokale actoren”.
Kennisoverdracht en dialoog met de samenleving behoren in het bijzonder tot de terreinen waarop de universiteiten van Oldenburg en Groningen de komende jaren intensiever willen samenwerken. Beide universiteiten hebben dit vorig jaar al vastgelegd in een gezamenlijk strategiedocument: de “Routekaart voor samenwerking 2020-2030”. “De uitbreiding van onze al meer dan vier decennia durende samenwerking middels de locatie in Papenburg is een uiting van onze gemeenschappelijke doelstellingen voor de regio”, aldus Prof. Dr. Ralph Bruder, voorzitter van de universiteit van Oldenburg. Naast de kennisoverdracht binnen de regio, leidt dit ook tot het aantrekken van specialisme en leiderschap aan beide zijden van de grens.

Papenburg is al sinds 2017 een universiteitslocatie van de Rijksuniversiteit Groningen. De ‘’University of Groningen North West Germany“ zou in eerste instantie tijdelijk zijn. Sinds vorig jaar is het echter duidelijk geworden dat de locatie in het noordelijke Emsland permanent zal blijven. Het hoofddoel: het opzetten van academische onderzoeks- en onderwijsprogramma’s over sociale en economische onderwerpen.
“We zijn dankbaar dat het Nedersaksische Ministerie van Wetenschap ons partnerschap met de Universiteit van Oldenburg waardeert en helpt om onze gezamenlijke regionale kennisoverdracht te vergroten en onze economische en maatschappelijke impact te versterken,” zegt Jouke de Vries, directeur van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is ervan overtuigd dat lokale samenwerking de regionale ontwikkeling ten goede zal komen en toegevoegde waarde zal creëren voor alle betrokkenen.
De samenwerking tussen de universiteiten van Oldenburg en Groningen en de economische regio Papenburg-Dörpen zal zich toespitsen op onderwerpen die voor de regio van centraal belang zijn. Deze omvatten energie, gezondheid, een duurzame samenleving en digitalisering.