Selecteer een pagina

De provincies Drenthe en Groningen en de Duitse deelstaat Nedersaksen gaan een grensoverschrijdende samenwerking aan voor het ontwikkelen van waterstofprojecten. Dat hebben gedeputeerden Melissa van Hoorn (Groningen) en Tjisse Stelpstra (Drenthe) tijdens een werkbezoek aan Lingen besproken met Birgit Honé, minister voor Federale en Europese Zaken en Regionale Ontwikkeling van Nedersaksen.

Ambitie
“Noord-Nederland en Nedersaksen zijn in meerdere opzichten vergelijkbaar: de nabijheid van de zee, de potentie voor grootschalige waterstofproductie, opslag in zoutcavernes, grote industriële clusters en innovatieve bedrijven,” zegt gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Gedeputeerde Melissa van Hoorn voegt toe: “Het is daarom voor de hand liggend dat wij samenwerken. Dat gebeurt nu ook al in deelprojecten, maar deze samenwerking gaan wij verder intensiveren.” Ze zijn het daarom eens met minister Birgit Honé: “Samen kunnen wij de eerste grensoverschrijdende Hydrogen Valley van Europa worden.”

Projecten koppelen
De provincies en deelstaat willen de ‘Hydrogen Valleys’ aan beide kanten van de grens met elkaar verbinden, bestaande waterstofprojecten aan elkaar koppelen en daardoor ook gebruik maken van een nieuw financieringsprogramma van de EU. In Noord-Nederland gaat het bij de samenwerking om het HEAVENN-project met onder andere de ontwikkeling van de energiehub GZI Next in Emmen en projecten in en rondom de Eemshaven en Delfzijl. In Noordwest-Duitsland gaat het om de H2 Region Emsland en ‘HyWays for Future’. Bij deze projecten ligt de focus op de hele waardeketen: van productie van groene waterstof en transport en opslag tot gebruik in de industrie, voor mobiliteit en de gebouwde omgeving.

Sneller groen én onafhankelijk
Door de samenwerking tussen organisaties en kennisinstellingen te ondersteunen en samen projecten te ontwikkelen, kunnen de regio’s vraag en aanbod van waterstof bovenregionaal aan elkaar koppelen. Dat leidt tot kennisuitwisseling, werkgelegenheid, schaalvergroting en lagere prijzen van groene waterstof. Hiermee wordt het gebruik van waterstof aantrekkelijker, kunnen we de energietransitie versnellen én sneller onafhankelijk worden van buitenlandse import van energie.

Budget beschikbaar
In het kader van de samenwerking willen beide Noord-Nederlandse provincies en de deelstaat Nedersaksen de voorstellen actief steunen die door bedrijven en kennisinstellingen uit onze grensregio worden ingediend voor de regeling van het EU Clean Hydrogen Partnership. In deze regeling is een budget beschikbaar van € 121 miljoen. Daarnaast wordt gekeken of er samen met andere Europese regio’s, bijvoorbeeld in de Baltische staten, subsidieaanvragen ingediend kunnen worden. Doel is om 150 waterstoftrucks te realiseren en een waterstoftankinfrastructuur te bouwen langs een deel van de Noordzee-Baltische Corridor tussen Rotterdam en Hamburg.

Verder brengen
De provincies Drenthe en Groningen en de deelstaat Nedersaksen verkennen al geruime tijd de samenwerking op het gebied van waterstof. Hier zijn ook de New Energy Coalition, H2 Region Emsland en het Duitse energiebedrijf EWE bij betrokken. De komende maanden zullen de regio’s de samenwerking concreter maken en waar mogelijk breder trekken.