Selecteer een pagina

De maritieme sector in onze regio heeft te maken met een groot gebrek aan personeel. Deels door vergrijzing, maar ook deels doordat jongeren niet weten welke mogelijkheden de sector te bieden heeft. En dan zijn er ook nog jongeren die denken dat het woord ‘maritiem’ iets met de marine te maken heeft. Het Duits-Nederlandse INTERREG-project MariX probeert nu het tij te keren.

In Noord-Nederland en de Duitse regio Weser-Ems zijn gezamenlijk zo’n 22.000 mensen werkzaam bij ongeveer 500 bedrijven in de maritieme sector. MariX werkt aan beroepsoriëntatie en wil de werving van jong personeel in de scheepvaart en scheepsbouw een boost geven. Het doel van het project is om een blijvende interesse te stimuleren voor maritieme technologieën en maritieme beroepen.

Baanzekerheid honderd procent
Dat zoveel jongeren de maritieme wereld momenteel nog links laten liggen, noemen de MariX-partners een gemiste kans. Want de baanzekerheid is honderd procent en de studies in de maritieme sector worden hoog gewaardeerd. Bij MariX zijn zowel maritieme ondernemingen als opleiders betrokken. Meer informatie zie je in het filmpje hieronder en hier op de website van projectpartner MARIKO uit Leer.

De MariX-projectpartners aan Duitse zijde zijn MARIKO, de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg en OBS Uplengen. Aan Nederlanderse zijde zijn FME, Innovam, ROC Friese Poort, Maritieme Academie Harlingen en NHL Stenden betrokken. Het project wordt medegefinancierd in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland, met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de deelstaat Niedersachsen.